Budżet Wojewódzki: Głosuj na 538!

fansy

Od 1 października trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego. Wszyscy ełkaesiacy obowiązkowo głosują na projekt o numerze 538!

Głównym celem niniejszego projektu jest propagowanie sportu wśród dzieci z łódzkich szkół podstawowych oraz zaangażowanie rodziców w aktywne spędzanie wolnego czasu wraz z ich podopiecznymi. Zadanie zakłada także promocję inwestycji miejskich i lokalnych obiektów sportowych oraz połączenie sportu z elementami grywalizacji. Na projekt składają się 3 etapy: konkurs plastyczno-techniczny, który wyłoni uczestników zadania, bieg orientacyjny na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Unii 2, połączony z piknikiem „małego sportowca” oraz obejrzenie jednego z domowych meczów zespołu ŁKS Łódź w VIP-owskiej strefie Skybox.

Główne założenia i cele projektu:

– Zaangażowanie najmłodszych do aktywnego spędzania czasu wraz z rodzicami

– Propagowanie sportu jako uniwersalnej rozrywki dla wszystkich

– Promocja nowoczesnych obiektów sportowych w Łodzi i promocja inwestycji miejskich

– Wprowadzenie elementów grywalizacji do powszechnego „zwiedzania” określonych obiektów

– Pokazanie nowoczesnej „twarzy” łódzkiego sportu

– Integracja dzieci z zawodnikami, seniorami sportowymi

– Szerzenie idei zdrowej rywalizacji „fair play”

Kolejne etapy zadania:

1) Konkurs techniczno- plastyczny, z którego zostaną wyłonieni uczestnicy biegu orientacyjnego. Grupą docelową konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych w Łodzi. Organizator wyłoni max 20 osób z jednej szkoły, przypadającej na jedną dzielnice w mieście (łącznie 5 szkół)

2) Bieg orientacyjny i piknik: Bieg odbędzie się na Stadionie Miejskim w Łodzi, przy al. Unii 2, udział wezmą w nim dzieci i ich opiekunowie – 200 osób. Grupa ta zostanie podzielona na dwie tury po 100 uczestników. Bieg będzie zawierał sportowe punkty kontrolne, a w jego trakcie zostanie zorganizowany piknik na miejscach parkingowych. Każda osoba na starcie dostanie pamiątkowy medal oraz koszulkę turniejową z logotypem drużyny oraz miasta.

3) Odebranie nagrody: Najlepsze drużyny biegu, które uzyskają najlepszy czas i największą ilość punktów, zostaną zaproszone na mecz ŁKS-u Łódź, który obędzie się na Stadionie Miejskim. Wygrani uczestnicy uzyskają możliwość oglądania widowiska z najbardziej komfortowych miejsc z cateringiem, w strefie VIP-owskiej Skybox.

Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia konkursu, określenia jego regulaminu oraz wyłonienia uczestników biegu.

W każdej strefie kontrolnej turnieju będą znajdować się punkty związane z odpowiednią dyscypliną sportową, uczestnikowi zostaną narzucone sportowe zadania do wykonania.

Projekt, za który trzymamy kciuki to zadanie 538. Samo głosowanie potrwa do końca października. Oddać głos może każdy mieszkaniec województwa łódzkiego – online lub osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach do głosowania.

Zagłosować online można TUTAJ.

Lista punktów do głosowania jest dostępna TUTAJ.

Co ważne osoby z innych miejscowości naszego województwa również mogą głosować (należy w takim przypadku zaznaczyć: subregion miasto Łódź), a jedynym niezbędnym warunkiem do oddania głosu jest zameldowanie w województwie łódzkim.

Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.

A zatem ełkaesiacy – głosujemy na zadanie 538!

Zasady głosowania:

 1. Głosować można tylko 1 raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania;
 2. Głosować można maksymalnie na trzy zadania zaznaczając je na jednej karcie;
 3. Głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt – propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych;
 4. Głosować można na zadania z wybranego (jednego) subregionu; możliwe jest oddanie głosu na zadania zgłoszone do innego subregionu niż subregion zamieszkania głosującego.

Głos uznaje się za nieważny, gdy…

 • oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
 • karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań;
 • karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
 • karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania wojewódzkiego lub więcej niż trzech zadań subregionalnych;
 • jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
 • oddany został przed 1 października 2018 r. lub po 31 październiku 2018 r.;
 • oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego
©ŁKSFANS.PL