KONKURS! Wygraj książkę: „Absurdy i kurioza przedwojennej Polski”

konkurss

W środę wieczorem zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym facebookowym profilu. Do wygrania – wydana przez PWN najnowsza książka Remigiusza Piotrowskiego „Absurdy i kurioza przedwojennej Polski”. Znajdziecie w niej wiele ciekawostek o przedwojennej Łodzi, a nawet dwie na temat ŁKS-u…

Pełna humoru, anegdotyczna opowieść o najbardziej absurdalnych historiach z życia przedwojennej Polski – Łodzi, Warszawy, Lwowa, Krakowa czy Poznania. A przecież oryginałów i ekscentryków było w tamtej Polsce na pęczki!
Tekst ubarwiają ilustracje oraz wyimki mniej znanych wspomnień, a także dzienników i prasy z lat 20. i 30.
Reasumując: przyjemna, niezobowiązująca lektura na długie jesienne wieczory. Przynajmniej taką mam nadzieję ;)

To zaś, co zapewne kibiców najstarszego łódzkiego klubu zainteresuje najbardziej to ciekawostki dotyczące przedwojennej Łodzi (te przewijają się przez niemal całą książkę) oraz dwie mało znane anegdoty dotyczące ŁKS-u. Wśród ilustracji czytelnik znajdzie również zdjęcie z meczu futbolistów Łódzkiego Klubu Sportowego rozegranego w latach 30.
A zatem i na ełkaesiaka coś miłego podczas lektury tej książki czeka.

W środę wieczorem na facebookowym profilu ŁKSFans.pl odbędzie się konkurs, który polegać będzie na prawidłowym udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania (odpowiedzi umieszczamy w komentarzach). Dwie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi najszybciej (decyduje dokładna godzina pod komentarzem) – otrzymają po jednym egzemplarzu książki (do odebrania przed meczem piłkarzy ŁKS-u – będziemy w tej sprawie kontaktować się ze zwycięzcami przez facebooka).

*      *      *

Książkę można oczywiście kupić w księgarniach lub zamówić ją przez internet (np. TUTAJ)
Remigiusz Piotrowski – popularyzator historii (zwłaszcza historii pierwszej połowy XX wieku), autor wydanych przez PWN książek: „Ślepy Maks. Historia łódzkiego Ala Capone”, „Literaci w przedwojennej Polsce. Pasje, nałogi, romanse”,  „Rozkaz: Trzaskać! Zapomniane akcje polskiego podziemia” (książka otrzymała nominację w kategorii Najlepsza Książka Historyczna Roku w konkursie TVP i Polskiego Radia) oraz „Artyści w okupowanej Polsce. Zdrady, tryumfy, dramaty”. Od kilku lat współpracuje z redakcją ŁKSFans.pl.

 

*       *        *

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj książkę: Absurdy i kurioza przedwojennej Polski” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest strona ŁKSFans.pl
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym ŁKSFans.pl w dniu 26 października (o godz. 20:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu ŁKSFans.pl na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to”na profilu ŁKSFans.pl i tym samym zyskała status Fana;
b) nie jest pracownikiem ŁKSFans.pl
c) nie jest członkiem rodziny pracownika ŁKSFans.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
3. Każdy z uczestników konkursu jest zwolniony z ewentualnej odpowiedzialności prawnej, wynikającej z wzięcia udziału w konkursie.
4. Konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.

§ 3
NAGRODY
1.Nagrodą w Konkursie jest:
książka pt. „Absurdy i kurioza przedwojennej Polski”
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest dwóch Uczestników, którzy w dniu 26 października 2016 r. najszybciej umieszczą w komentarzu pod postem konkursowym prawidłową odpowiedź na dwa pytania, które pojawią się tego samego dnia na profilu Facebook-owym ŁKSFans.pl. Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną (wysłaną poprzez portal Facebook) w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie ŁKSFans.pl.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

©ŁKSFANS.PL